Bygg ditt hus

Rätt plats för ditt nya hem.

Innan du väljer precis vilket hus du vill ha och vilka gardiner som kommer att hänga i fönstren bör du tänka på exakt var du vill bygga och allt som följer med det beslutet. Ibland är det lika viktigt som det jobb som arkitekten gör med ditt hus.

Bästa förhållanden

Att hus och tomt hör ihop är logiskt och många personer spenderar lika mycket tid utomhus som de gör inne, speciellt när sommaren kikar runt hörnet och vårens härliga solstrålar värmer upp. Men vad behöver du tänka på när du letar och köper tomten? Du bör alltid tänka på först hur stort och högt ditt hus kommer att vara då det många gånger finns bestämmelser för måtten på huset, både storlek och höjd. Du behöver veta om du döljer utsikten för grannarna och hur mycket taket få luta. Alla dessa bestämmelser kan göra det svårare men det är inte alls omöjligt att hitta den perfekta tomten som huset ska stå på. Om du är osäker på hur du bäst ska veta hur långt från tomtgränsen huset får ligga eller vilket väderstreck som är bäst att bygga i, bör du be om hjälp från byggnadsnämnden. När det sedan kommer till själva flytten finns det alltid en flyttfirma i vår vackra storstad stockholm som kan hjälpa till.

Regler och bestämmelser

Förutom hur stort ditt hus får vara finns det ännu fler regler som du måste tänka på när du bygger. Om du t.ex. bygger i tätort bör du alltid ta kontakt med kommunen för att veta vad för regler som gäller och dessutom om det finns några planer för området, om det ska byggas andra hus eller byggnader bredvid som kan få dig att inte vilja bo där.

Något som många inte tänker på innan de bestämmer sig för att bygga ett hus är det förjobb som behövs med marken innan själva byggandet börjar. Är marken packad, torr eller blöt? Hur djupt behöver man gräva för att träffa på grundvatten? Allt detta gör skillnad när själva byggnadet börjar. Du kan alltid be om att få ett utlåtande från en markkonsult som kan göra en geoteknisk undersökning för att se om marken är lämplig. Det kan dessutom behövas sprängas eller fyllas i beroende på marken i sig vilket kan leda till extra kostnader eller fördröjningar.

Marken kan dessutom ha ett servitut. Detta betyder att kommunen kan ha rätt att använda tomten i framtiden för att anlägga en väg eller brygga om tomten ligger vid vatten. I värsta fall kan själva marken i sig vara pantsatt. Om du är osäker kan du alltid be om mer information hos Lantmäteriet, de är kunniga om dessa ämnen.

Som du ser finns det många saker att tänka på innan själva flytten men det innebär inte att det är omöjligt. Be om hjälp, det finns många olika instanser och företag som kan hjälpa dig om du känner dig osäker. Om du planerar i förväg kommer ditt hus och din tomt att vara perfekta för varandra.

ashe