Bygg ditt hus

Rätt belysning ger bättre arbetsmiljö

Det är viktigt att ha bra belysning i hemmet, på arbetsplatsen och i offentliga miljöer. Extra viktigt är det att se bra när man arbetar då man spenderar många timmar på jobbet som kan komma att få stor betydelse för hälsan längre fram. Om du vill förbättra belysningen på din byggarbetsplats kan du göra det på olika sätt. Läs mer här nedan för att få reda på hur du kan gå tillväga.

Belysningen – en fråga om arbetsmiljö

Runt om i landet finns det arbetsplatser som saknar rätt belysning. För att en belysning ska vara tillfredsställande bör den inte vara för stark, för svag eller vara bristfällig på andra vis. Det kan handla om att den inte lyser upp arbetslokalen tillräckligt mycket så att delar av lokalen blir svår att använda. En felaktig belysningen kan även inkludera att belysningen i sig ger ifrån sig ett störande ljud som kan vara påfrestande för anställda att lyssna på. Ljusrör kan nämligen ge ifrån sig ett elektriskt ljud som kan vara mycket störande. Om belysningen är trasig kan blinkande lampor också vara väldigt störande för personalen att utsättas för dem under en längre tid. Att ha rätt belysning är med andra ord en viktig del att ta hänsyn till om man ska eftersträva en god arbetsmiljö.

Förbättra belysningen på byggarbetsplatsen

byggarbetsplatser är det mycket viktigt med rätt belysning. Oavsett om byggarbetet pågår inne i en lokal eller ute hos kund, är belysningen A och O. Om arbetet sker inne i en lokal är det viktigt med rätt belysning i taket och just den typen av produkter finns att hitta hos Light by Sweden som har ett stort utbud av belysning för olika ändamål. Om arbetet sker ute hos kunden, där varje arbetsplats är unik, är det viktigt att använda sig av rätt strålkastare. Anpassa strålkastaren efter arbetet så att byggarbetarna alltid ser vad de håller på med. Använd stativ för att få upp strålkastaren i rätt arbetshöjd och för att motverka störande skuggor. I miljöer där ingen elektricitet finns kan man använda batteridrivna strålkastare för att åstadkomma en bra arbetsbelysning.

ashe