Bygg ditt hus

Välj rätt takbeklädnad till ditt hus

När man tänker på ett klassiskt svenskt hus så tänker de allra flesta på de röda tegelpannorna som täcker taket. Faktum är att tegel länge har varit det absolut populäraste alternativet när det kommer till takbeklädnader och hus byggda i Sverige.

Svenska hus kan inte ha platta tak

Även om det finns undantag så är i stort sett alla tak i Sverige byggda med lutning i olika grad. Ju högra upp i landet man kommer, desto brantare lutning har taken. Det har givetvis att göra med förväntad snömängd på vintern. Ett flackt tak riskerar att rasa in under för stor tyngd och på ett flackt tak samlas större mängder snö än på ett brant tak.

Branta tak har i huvudsak tre olika beklädnader

Det billigaste alternativet är takpapp, det är ett alternativ som mestadels används för förråd och dylikt. Mellanalternativet är plåt. Takbeklädnad i plåt kan även vara en god ide om taket i fråga inte har tillräcklig lutning då det sista alternativet, tegel, kräver en minimumlutning för att fungera. Tegel är det tyngsta alternativet men därför också det vackraste. Att välja tegel är alltid att rekommendera så länge möjligheten finns.

ashe