Bygg ditt hus

Bygg förrådsförvaring

För en villaägare finns det många saker som behövs för att kunna ta hand om både hus och tomt året runt. Oavsett om det redan finns ett förråd på gården kan det uppstå behov av mer förvaringsutrymme för de redskapen som krävs. Oavsett årstid finns det alltid ett behov av olika redskap: vintertid kan det handla bland annat om en Sandspridare för ATV som behöver finnas lättillgänglig medan sommartid en gräsklippare. För att spara tid och pengar gäller det att välja rätt när det kommer till att investera i att bygga ett förråd.

En friggebod fungerar som förråd

När man ser över möjligheterna att bygga ett förråd kan det vara bra att titta på att bygga en friggebod. De är praktiska ur många synvinklar och förutom att det finns många olika modeller krävs det inget bygglov. Det gäller dock att se upp och läsa på vad som gäller innan man påbörjar bygget. Krav finns som gäller inom plan- och bygglagen och de behöver vara uppfyllda för att bygget ska vara godkänt.

Räknas som ett komplement till bostadshuset

En friggebod räknas som ett komplement till bostadshuset. Det betyder att den kan uppföras i närheten av bostadshuset. För den som vill bygga flera går det bra, men den totala arean får inte överstiga 15 kvadratmeter totalt. Maxhöjden för dem får inte överstiga tre meter.

Eftersom friggebodar räknas som komplement till bostadshus behöver det finnas ett sådant på tomten. Det går inte att börja med att bygga en friggebod och sedan ett bostadshus utan bostaden måste finnas på tomten innan friggeboden börjar byggas. En friggebod måste också vara fristående. Den får inte sitta ihop med en annan byggnad.

Gör rätt från början

Det är viktigt att ha koll på tomtgränsen när du vill sätta upp en friggebod. Om den ska stå närmare än 4,5 meter till någon av dina grannar behöver du be om medgivande från dem. För att undvika problem senare bör du ha ett medgivande som är skriftligt.

Användningsområde för en friggebod är stort. Den kan användas allt, från att vara just ett förråd till att fungera som båthus, gäststuga eller bastu. Men oberoende av vad de används till är det viktigt att de fungerar som ett komplement till bostadshuset.

Tänk på att friggeboden inte får sticka ut hur som helst när det kommer till färg och form. Den ska ha ett lämpligt utseende. Det finns många färdiga byggsatser att köpa till bra pris.

Friggebodar får uppföras även där det förekommer planbestämmelser. Det gör att det blir väldigt flexibelt och enkelt. De sorterar heller inte under någon detaljplan. Enda gången du kan ha problem är om du vill bygga nära ett vattendrag, havet eller en sjö. Innan du påbörjar bygget här bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun.

Lycka till med ditt bygge!

ashe