Bygg ditt hus

Isolera ditt hus på rätt sätt

I grund och botten isolerar man för att uppnå två saker. Det ena är det kanske mest uppenbara, att hålla fukt och kyla utanför husets väggar. Det andra som människor kanske inte tänker lika ofta på är funktionen att hålla värmen kvar inne i huset samtidigt som fukt släpps ut.

Historiskt sett har man isolerat med allt som fanns till hands

När man renoverar gamla hus så blir det tydligt, förr i tiden tog man vad som helst man hade till hands när det var dags att isolera ett hus. Det allra vanligaste materialet man hittar är mossa, sågspån och tidningspapper. I gamla timmerhus så försökte man mest täta gliporna mellan stockarna medan man i något modernare hus började bygga innerväggar och därmed även kunde isolera emellan.

Idag är mineralull det vanligaste alternativet

Även om det finns olika alternativ att isolera med så är mineralull det som väljs av de allra flesta. Materialets värmeledningsförmåga, tillgänglighet och kostandseffektivitet är överlägsen de andra alternativens. Mineralull är egentligen sten, eller glas, vilket hettats upp till smältpunkten och därefter spunnits till väldigt tunna trådar. Efter framställningen gäller mineralullen som obrännbar vilket även det bidragit till dess popularitet.

ashe